тел. 067 488 89 90, 044 364 89 90,
 ecoohorona@gmail.com
 Ми на facebook

У сфері поводження з відходами наші спеціалісти виконують наступні види робіт:

  1. Підготовка, подання на реєстрацію декларації про утворення відходів.
  2. Складання та затвердження Реєстрових карт об’єктів утворення відходів відповідно до Постанови КМУ від 31 серпня 1998 року №1360« Про затвердження Порядку введення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».
  3. Складання паспортів відходів підприємства з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними відповідно до Постанови КМУ від 01 листопада 1999 року № 2034 «Про затвердження Порядку введення державного обліку та паспортизації відходів».
  4. Виявлення, ідентифікація, підготовка технічного звіту з інвентаризації відходів підприємства та супровід з її розгляду природоохоронними органами.
  5. Консультаційний супровід в отриманні Акту обстеження та проведення лабораторних досліджень місць тимчасового зберігання відходів підприємства територіальними органами Санітарно-епідеміологічних служб.
  6. Підготовка та подача документів для отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами.
  7. Розробка технічної документації для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
  8. Консультаційні послуги щодо організації природоохоронної роботи на підприємстві, складання та підготовка звітів, журналів, наказів, планів, інструкцій.

Гарантуємо якість наданих послуг. Розробленні документи відповідають вимогам чинного законодавства України.

Автор : btamedia