тел. 067 488 89 90, 044 364 89 90,
 ecoohorona@gmail.com
 Ми на facebook

ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

  1. Надання консультацій щодо отримання дозвільних  документів в галузі охорони атмосферного повітря;
  2. Розробка документації для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами підприємства під ключ.
  3. Оформлення паспортів газо(пило)очисного устаткування (ПГОУ)
  4. Розробка проектів організації (коригування  СЗЗ)
  5. Постановка підприємств на державний облік

Перелік послуг включає наступні етапи робіт:

1 етап . Фізична інвентаризація джерел викидів з виїздом на проммайданчик;

Проведення прямих інструментальних вимірювань на джерелах викидів акредитованою лабораторією з оформленням Протоколу замірів;

Визначення кількісних та якісних показників викидів;

Оформлення Звіту з інвентаризації згідно з вимогами «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (наказ Мінприроди №7 від 10.02.95 р.);

Реєстрація Звіту в місцевому органі виконавчої влади з питань охорони  навколишнього  природного середовища;

Розміщення оголошення про наміри підприємства отримати дозвіл на викиди в місцевій газеті;

2 етап. Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами згідно з вимогами «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (наказ Мінприроди №108 від 09.03.06 р.);

Подача повного пакету документів в дозвільний центр,  супровід  та погодження до    моменту отримання Дозволу на викиди.

Процедура отримання дозволу визначена «Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи» (Постанова КМУ №302 від 13.03.02 р. (зі змінами від 07.08.2013р.).

Наша організація занесена до переліку Мінприроди (http://www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/256-dozvilna-diialnist) і має право на розробку даної  документації. Кваліфікація наших спеціалістів підтверджена Свідоцтвами про підвищення кваліфікації та багаторічним досвідом роботи.    

Підприємства,  на балансі яких є пилогазоочисне устаткування повинні мати розроблені  паспорти на кожну установку та зареєстровані  у відповідних органах. 

Паспорти пило(газо)очисних установок розробляються відповідно до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», які затверджено Наказом Мінприроди № 52 від 06.02.2009 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу».

Паспорт пилогазоочисної установки (ГОУ) складається на основі акту перевірки ефективності роботи ГОУ та акту технічного стану установки очистки газу, які додаються до паспорта ГОУ.

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для промислових об'єктів, виробництв і споруд, що є джерелами впливу на навколишнє природне середовище  і здоров'я людини, встановлений відповідно до ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». 

При необхідності, розміри санітарно-захисної зони можуть бути збільшені або зменшені в залежності від особливостей виробничої діяльності та місця розташування підприємства.

Коригування  СЗЗ затверджуються Головним державним санітарним лікарем України (для підприємств і виробництв I-III класів небезпеки) або головними державними санітарними лікарями областей та міста Києва (IV-V класів небезпеки) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів організації (коригування СЗЗ).

Наші спеціалісти здійснюють розробку проектів організації і коригування СЗЗ та забезпечують повний супровід розробленої документації під час погодження.  

Постановці  на державний облік підлягають підприємства, в викидах яких присутні одна або більше забруднюючих речовин, потенційний викид яких перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік додатку 1  «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» (наказ Мінприроди №177 від 10.05.2002 р. зі змінами).

Наша спеціалісти в короткі терміни визначать необхідність постановки підприємства на держоблік ,  підготують повний пакет необхідних документів та забезпечать їх супровід в Мінприроди.

Послуги екологічної  лабораторії

Наш компанія надає послуги екологічної  лабораторії для :

  • визначення якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в організованих джерелах викидів (димові труби, витяжні та вентиляційні системи тощо);
  • проведення контролю дотримання нормативів ГДВ на стаціонарних джерелах викидів, що передбачені Умовами до Дозволу на викиди;
  • складання актів перевірки ефективності роботи ПГОУ;
  • розробки паспортів ПГОУ .

Надані послуги  екологічної лабораторії  оформляються у вигляді відповідних Актів та Протоколів вимірювань.

Розробка розділів  ОВНС оцінки впливів на навколишнє  середовище до проектів будівництва нових та розширення (реконструкції) діючих об'єктів.

Розробка розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) у складі проектної документації виконується згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Розробка розділу ОВНС передбачає підготовку Заяви про наміри та Заяви про наслідки планованої діяльності, які публікуються у засобах масової інформації.

Розділ ОВНС розробляється в повному обсязі для об'єктів, віднесених до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» (Постанова КМУ №808 від 28.08.2013р.).

Наша організація має інженерів-проектувальників, що пройшли відповідну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат на право розробки даних розділів проекту.

Ми гарантуємо супровід проекту ОВНС під час проходження державної експертизи в частині екології та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Автор : btamedia